Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

Ngày 15/6/1990, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 451/TCCB thành lập Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc Trường Cán bộ quản lý đại học  - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. 

Với sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu học tập của xã hội, ngày 26/7/1993 Thủ Tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo mở rộng TP. Hồ Chí Minh, với chức năng là đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các điểm vệ tinh, … nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

Ngày 22/6/2006, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình một số trường đại học và cao đẳng bán công, dân lập. Theo quyết định này, Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh được chuyển sang trường đại học công lập và có tên gọi là Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Ngày 12/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường là một cơ sở giáo dục Đại học và sau đại học đa ngành, có uy tín trong khu vực, hiện nhà trường đã đào tạo các cấp bậc từ Cử nhân đến Tiến sĩ, là một địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo đặc biệt là giáo dục từ xa nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Trường còn có hợp tác đào tạo chương trình liên kết bậc cao học với các trường uy tín trên thế giới.

Hiện nay, Trường đang đào tạo để cấp bằng Tiến sĩ cho 01 ngành, cấp bằng Thạc sĩ cho 05 ngành, cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư cho 17 ngành đào tạo trình độ đại học, cấp bằng Cử nhân cao đẳng cho 06 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoa - Ngành đào tạo

1. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Đảm nhận đào tạo trình độ Đại học cấp bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học với  các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành CNSH Y – Dược
 • Chuyên ngành CNSH Thực phẩm
 • Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp - Môi trường

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/cnsh

​Liên hệ: Phòng 304 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

2. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đảm nhận đào tạo trình độ Đại học và cấp bằng Cử nhân các ngành sau:

 • Khoa học máy tính
 • Hệ thống thông tin quản lý

​Liên hệ: Phòng 202 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng truy cập Website: http://it.ou.edu.vn

3. KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Là khoa đào tạo chất lượng cao, đảm nhận đào tạo trình độ Đại học và cấp bằng Cử nhân, kỹ sư các ngành sau:

Cấp bằng cử nhân:

 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Luật Kinh tế

Cấp bằng kỹ sư:

 • CNKT Công trình xây dựng

​Liên hệ: Phòng 603 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/dtdb

4. KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đảm nhận đào tạo Sau đại học, cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ:

Cấp bằng Thạc sĩ:

 • Kinh tế học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Tài Chính ngân hàng
 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
 • Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Cấp bằng Tiến sĩ:

 • Quản trị Kinh doanh

Và các chương trình liên kết với nước ngoài.

Liên hệ: Phòng 206 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM 

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/sdh

5. KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Kế toán với các chuyên ngành:

 • Kế toán
 • Kiểm toán

Liên hệ: Phòng 204 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktkt

6. KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Kinh tế, có 03 chuyên ngành:

    - ​Kinh tế học,

    - Kinh tế quốc tế,

    - Kinh tế đầu tư.

 • Luật Kinh tế
 • Luật

 

Liên hệ: Phòng 205 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktl

7. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh với các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.
 • Chuyên ngành Quản trị Du lịch.
 • Chuyên ngành Quản trị Nhân lực.
 • Chuyên ngành Quản trị Marketing.

Liên hệ: Phòng 211 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/qtkd

8. KHOA NGOẠI NGỮ

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Ngành Ngôn ngữ Anh

        - Chuyên ngành PP Giảng dạy.

        - Chuyên ngành Biên Phiên dịch.

        - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

         - Chuyên ngành Biên Phiên dich

 • Ngành ngôn ngữ Nhật

         - Chuyên ngành Biên Phiên dịch

 

Liên hệ: Phòng 310 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/nn

9. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng với các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Đầu tư tài chính
 • Chuyên ngành Ngân hàng thương mại
 • Chuyên ngành Tài chính công ty

 

Liên hệ: Phòng 310 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/tcnh

10. KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Ngành Xã hội học
 • Ngành Công tác xã hội
 • Ngành Đông Nam Á học

 

Liên hệ: Phòng 303 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: http://www.ou.edu.vn/xhh

11. KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư với các ngành:

 • Quản lý Xây dựng (Cấp bằng Cử nhân)
 • CNKT Công trình xây dựng (Cấp bằng Kỹ sư)

Liên hệ: Phòng 312 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/xdvd

Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.