Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng làm việc: Phòng 011 - 97 Võ Văn Tần - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp.HCM

1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên và truyền thông các công tác:

 • Công tác hướng nghiệp;
 • Công tác tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu viêc làm cho sinh viên;
 • Các hoạt động kiến tập, thực tập, thực hành nghề nghiệp;

2. Nhiệm vụ

2.1. Hướng nghiệp

 • Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh;
 • Hỗ trợ các Khoa tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành được đào tạo cho người học;
 • Phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khoá, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp;
 • Phối hợp tổ chức hiệu quả quỹ học bổng hướng nghiệp, khởi nghiệp sinh viên (trích từ lãi suất ngân hàng thương mại từ nguồn thu của trường), đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện cho lực lượng sinh viên diện chính sách, gia đình khó khăn,...;
 • Phối hợp tổ chức các chương trình huấn luyện, trao đổi với chuyên gia, học giả, giảng viên, trang bị cho sinh viên hình thành nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng mềm, phát triển kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết cho người học;

2.2. Tư vấn, giới thiệu việc làm

 • Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm;
 • Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống trong phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng;

2.3. Thống kê về việc làm

 • Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động;

3. Nhân sự:

Thạc sĩ Nguyễn Lê Minh Long

 • Giám đốc Trung tâm.
 • Điện thoại: 028.39300952 - mobile: 0903113143 
 •  Email: long.nlm@ou.edu.vn

Thạc sĩ Thái Hữu Phú

 • Chuyên viên phòng Công tác Sinh viên và truyền thông
 • Theo dõi mảng: hợp tác DN - kỹ năng - khởi nghiệp.
 • Điện thoại: 028.39300952 - 028.39302146
 •  Email:phu.th@ou.edu.vn
 

Võ Lê Anh Thư

 • Nhân viên hợp đồng.
 • Theo dõi hỗ trợ tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Điện thoại: 028.39300952 - mobile: 0922835680
 •  Email: 1956012148thu@ou.edu.vn
Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.