Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên tuyển dụng - Công ty Cổ Phần MISA

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Not required
 • Negotiable
 • Customer Service, Human Resources
 • 2
 • 30/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần MISA

Địa chỉ: Công viên phần mềm Quang Trung, Tòa nhà MISA, 49 Tô Ký, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://www.misa.vn/

Mô tả công việc:

 • Thực hiện các hoạt động thu hút ứng viên, phát triển nguồn tuyển dụng dựa trên yêu cầu tuyển dụng
 • Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm tuyển dụng/nghề nghiệp trên mạng xã hội. Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.
 • Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng. Tiến hành tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và lựa chọn các Ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn với Quản lý chuyên môn.
 • Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đánh gía kỹ năng.
 • Thiết lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng và báo cáo định kỳ lên Trưởng phòng/Ban Giám đốc.
 • Chủ động phối hợp với các Phòng ban, đảm bảo nguồn ứng viên từ nhiều kênh: nội bộ và bên ngoài.
 • Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng Ứng viên vào làm việc theo quy trình.
 • Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
 • Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Địa điểm làm việc: Công viên phần mềm Quang Trung, Tòa nhà MISA, 49 Tô Ký, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thu nhập: Thỏa thuận

Job Requirement

Yêu cầu ứng viên:

 • Trình độ học vấn, chuyên môn & kinh nghiệm
  •  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự hoặc các ngành khác có liên quan
  •  Nam/Nữ dưới 26 tuổi
  •  Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Các kỹ năng có liên quan
  • Kỹ năng sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn.
  • Khả năng phân tích và xử lý tình huống cụ thể.
  • Kỹ năng làm việc nhóm.

Hồ sơ gồm:

 • CV đầy đủ kinh nghiệm

Nộp hồ sơ:

 • Hạn chót nhận hồ sơ: 30/12/2022
 • Phương thức nộp: Ứng tuyển trực tiếp tại Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:

 • Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.