Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NGUYỄN MINH HÀ

PHÓ GIÁO SƯ - TIẾN SĨ NGUYỄN MINH HÀ

Hiệu Trưởng.

Năm sinh: 1972.
Nơi sinh: Khánh Hòa.

Về quá trình học tập:

 • Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, năm 1995.
 • Thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam – Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan, năm 1997.
 • Tiến sĩ Kinh tế, Trường ĐH Aberdeen (Anh), năm 2009.

Về quá trình công tác:

 • Từ tháng 12/1997 đến tháng 04/2003: Chyên viên phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM
 • Từ tháng 04/2003 đến tháng 05/2010: Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính; Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế – Sau Đại học; Phó Trưởng Phòng, Phòng Quản lý đào tạo Đại học & Sau Đại học, Phó Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 05/2010 đến tháng 04/2015: Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 05/2015 đến tháng 11/2017: Trưởng Phòng Quản lý đào tạo thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 06/11/2017 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 

Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.