Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Ban Giám hiệu Nhà trường

VŨ HỮU ĐỨC

PHÓ GIÁO SƯ - TIẾN SĨ VŨ HỮU ĐỨC

Phó Hiệu Trưởng 
phụ trách Trường

Năm sinh: 1963.
Nơi sinh: Sài Gòn.

Về quá trình học tập:

 • Cử nhân Kế toán công nghiệp của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, hệ chính quy, năm 1986
 • Tiến sĩ Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, năm 2002

Về quá trình công tác tại Trường:

 • Từ tháng 01/01/2011 đến 01/2014: Trưởng Khoa, Khoa Kế toán – Kiểm toán thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 01/2014 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN MINH HÀ

PHÓ GIÁO SƯ - TIẾN SĨ NGUYỄN MINH HÀ

Phó Hiệu Trưởng.

Năm sinh: 1972.
Nơi sinh: Khánh Hòa.

Về quá trình học tập:

 • Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, năm 1995.
 • Thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam – Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan, năm 1997.
 • Tiến sĩ Kinh tế, Trường ĐH Aberdeen (Anh), năm 2009.

Về quá trình công tác:

 • Từ tháng 12/1997 đến tháng 04/2003: Chyên viên phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM
 • Từ tháng 04/2003 đến tháng 05/2010: Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính; Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế – Sau Đại học; Phó Trưởng Phòng, Phòng Quản lý đào tạo Đại học & Sau Đại học, Phó Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 05/2010 đến tháng 04/2015: Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 05/2015 đến tháng 11/2017: Trưởng Phòng Quản lý đào tạo thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ 06/11/2017 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THÀNH NHÂN

THẠC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN

Phó Hiệu Trưởng.

 

Năm sinh: 1968.
Nơi sinh: Nha Trang.

Về quá trình học tập:

 • Cử nhân Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, hệ chính quy, năm 1991
 • Thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam – Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan, năm 1997

Về quá trình công tác tại Trường:

 • Từ tháng 07/2003 đến 03/2005: Phó Trưởng Khoa, Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 03/2005 đến 7/2005: Phó Trưởng Phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 04/2006 đến 06/2008: Trưởng Phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 06/2008 – 01/2014: Trưởng Phòng, Phòng Quản lý đào tạo thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 01/2014 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Trường:

Chủ Tịch Hội đồng

Trường Đại học Mở TP.HCM

TIẾN SĨ LÊ THỊ THANH THU

 Danh sách các thành viên khác trong hội đồng trường

Số TT  Họ và Tên  Chức vụ, đơn vị công tác
 1  Nguyễn Văn Phúc Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
 2  Vũ Hữu Đức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
 3  Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
 4  Lê Anh Tuấn Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mở TP.HCM
 5  Nguyễn Ngọc Anh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Trường Đại học Mở TP.HCM
 6  Trịnh Thùy Anh Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TP.HCM
 7  Nguyễn Minh Kiều Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM
 8  Lê Bảo Lâm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Mở TP.HCM
9  Nguyễn Thúy Nga Trưởng khoa Ngoại ngữ,Trường Đại học Mở TP.HCM
 10  Lê Thái Thường Quân Giảng viên khoa Kinh tế và Luật, Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP.HCM
 11  Đặng Văn Thanh Trưởng khoa Kinh tế và Luật, Trường Đại học Mở TP.HCM
 12  Diệp Dũng Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 13  Nguyễn Văn Hiếu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
 14  Trần Du Lịch Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
 15  Nguyễn Hữu Từ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
 16  Đỗ Hữu Tuyết Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ tại TP.HCM

Sơ đồ tổ chức các đơn vị thuộc Trường:

Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.