Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Ban Giám hiệu Nhà trường

Hội đồng Trường:

Chủ Tịch Hội đồng

Trường Đại học Mở TP.HCM

 

Lê Thị Thanh Thu

 Danh sách các thành viên khác trong hội đồng trường

Số TT  Họ và Tên  Chức vụ, đơn vị công tác
 1  Nguyễn Văn Phúc Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
 2  Vũ Hữu Đức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
 3  Nguyễn Thành Nhân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
 4  Lê Anh Tuấn Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mở TP.HCM
 5  Nguyễn Ngọc Anh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Trường Đại học Mở TP.HCM
 6  Trịnh Thùy Anh Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TP.HCM
 7  Nguyễn Minh Kiều Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM
 8  Lê Bảo Lâm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Mở TP.HCM
9  Nguyễn Thúy Nga Trưởng khoa Ngoại ngữ,Trường Đại học Mở TP.HCM
 10  Lê Thái Thường Quân Giảng viên khoa Kinh tế và Luật, Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP.HCM
 11  Đặng Văn Thanh Trưởng khoa Kinh tế và Luật, Trường Đại học Mở TP.HCM
 12  Diệp Dũng Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
 13  Nguyễn Văn Hiếu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
 14  Trần Du Lịch Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
 15  Nguyễn Hữu Từ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
 16  Đỗ Hữu Tuyết Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ tại TP.HCM

Sơ đồ tổ chức các đơn vị thuộc Trường:

Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.