Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HƠN 1.000 SUẤT HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2017

Tân sinh viên khóa 2017 sẽ có nhiều cơ hội nhận được các loại học bổng như học bổng thủ khoa, học bổng tài năng, học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó và các học bổng khác. Tổng số suất học bổng chiếm trên 20% số lượng tuyển sinh của nhà trường.

Cụ thể là :

- 2 suất học bổng thủ khoa sẽ dành cho dành cho tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao thứ nhất và cao thứ hai của toàn trường. Mức học bổng lần lượt là 200% và 180% học phí.

- 25 suất học bổng tài năng sẽ dành cho tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất của từng ngành học. Mức học bổng sẽ là 150% học phí.

- 300 suất học bổng khuyến khích học tập được cấp trên tiêu chí điểm trúng tuyển vào trường  và xét từ cao xuống thấp đến hết số suất học bổng. Trong đó có 150 suất học bổng toàn phần, 80 suất học bổng 75% học phí và 70 suất học bổng 50% học phí.

- 600 suất học bổng vượt khó cho từng học kỳ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tốt. Mức học bổng từ 40% đến 140% học phí.

- 100 suất học bổng khác dành cho các tân  sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng. Mức học bổng từ 25% đến 100% học phí.

- Hàng năm nhà trường dành nhiều suất học bổng trao đổi sinh viên thực tập và kiến tập ở nước ngoài.

Việc miễn giảm học phí đối với tân sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo theo quy định, ngoài phần hỗ trợ học phí của nhà nước, nhà trường sẽ cấp bù toàn bộ phần chênh lệch học phí giữa học phí quy định của nhà nước và của trường.

Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.