Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chương trình Tham quan - kiến tập tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

Với mong muốn tạo mọi điều kiện cho Sinh viên học tập tốt từ những kiến thức giáo khoa đi kèm với các kiến thức thực tế, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn ngành đào tạo. Trong nhiều năm qua, đã nhận được nhiều sự hỗ trợ tạo điều kiện từ phía các doanh nghiệp để Sinh viên được kiến tập, thực tập giúp các em có nhiều kiến thức, củng cố kỹ năng và hình thành thái độ tích cực khi làm việc sau tốt nghiệp.

Trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên ngay từ năm thứ Nhất, giúp sinh viên có cơ hội học tập từ thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm bằng nhiều hình thức phong phú trong đó có chương trình “Tham quan hướng nghiệp” thực tế tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, công trình, nhà máy, xí nghiệp…

1. Nội dung chương trình:

 • Tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, công trình, nhà máy, xí nghiệp… gắn với ngành đào tạo.
 • Sinh viên sẽ được các đơn vị thông tin về xu hướng phát triển của ngành, giới thiệu các kỹ năng, kiến thức thực tiễn.
 • Giúp sinh viên tăng thêm sự hiểu biết ngành học, tạo thêm động lực giúp sinh viên học tốt ngành học của mình.
 • Tổ chức các chuyến tham quan thời lượng 01 ngày hoặc 02, 03 ngày tùy chương trình do Khoa đề nghị.
 • Nội dung chương trình cụ thể sẽ được xây dựng trong kế hoạch tổ chức từng chương trình của từng ngành.

2. Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình:

a. Phòng Công tác Sinh viên

 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cho từng chuyến đi, chịu trách nhiệm về các thủ tục hành chính liên quan;
 • Quản lý hoạt động quảng bá chương trình;
 • Sinh hoạt quy chế, yêu cầu chuyến đi cho sinh viên;
 • Cấp giấy xác nhận cho Sinh viên, cập nhật vào hệ thống CV online cho sinh viên, cộng điểm rèn luyện vào hệ thống đánh giá rèn luyện;
 • Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu khi kết thúc chương trình;

b. Các Khoa chuyên môn

 • Chịu trách nhiệm về nội dung chuyến đi bao gồm nơi đến, người liên hệ, nội dung sẽ truyền đạt cho sinh viên, thời gian, thời lượng tổ chức chương trình, dự trù kinh phí;
 • Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên lập chương trình chi tiết của chuyến đi;
 • Thông báo cho sinh viên tham gia;
 • Cử Cán bộ, Giảng viên tham gia quản lý, hướng dẫn chuyên môn, đánh giá bài thu hoạch (nếu có) của sinh viên sau chuyến đi.
Search job
Open University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.