Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

138 Doanh nghiệp đang tuyển sinh viên OU

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Tây Ninh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

31/07/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Bình Định
Khánh Hòa
Bình Thuận

31/05/2019

Hà Nội
Hồ Chí Minh

17/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/07/2019

Hồ Chí Minh

30/07/2019

Hồ Chí Minh

30/07/2019

Hồ Chí Minh

30/07/2019

Hồ Chí Minh

15/06/2019

Hồ Chí Minh

04/06/2019

Hồ Chí Minh

04/06/2019

Hồ Chí Minh

04/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/07/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

01/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

06/07/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

08/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

10/06/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

20/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

25/05/2019

Hồ Chí Minh

25/05/2019

Hà Nội

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

30/06/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

15/06/2019

Hồ Chí Minh

15/06/2019

Hồ Chí Minh

15/06/2019

Hồ Chí Minh

25/05/2019

Long An

31/05/2019

Long An

31/05/2019

Long An

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

02/06/2019

Hồ Chí Minh

25/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

20/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

27/05/2019

Hồ Chí Minh

27/05/2019

Hồ Chí Minh

01/06/2019

Hồ Chí Minh

21/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

24/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Khánh Hòa
Bình Thuận
Đà Nẵng

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

15/06/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

17/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

17/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

30/05/2019

Hồ Chí Minh

31/05/2019

Hồ Chí Minh

Đang Tuyển

Hồ Chí Minh

Đang Tuyển

Hồ Chí Minh

Đang Tuyển

Tìm việc làm
Kết nối với trường ĐH Mở TPHCM
Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn làm việc ở đâu?

  • Khu vực công.
  • Khu vực tư nhân.
  • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tự tạo doanh nghiệp.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.