Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Bản tin hướng nghiệp và thông tin tuyển dụng tuần thứ 15 - năm 2018

Trong hai năm, từ tháng 3.2016 đến nay, đã có 2000+ lượt cơ quan, doanh nghiệp kết nối  tuyển dụng ứng viên Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thông qua Cổng thông tin việc làm.

Chúng tôi trân trọng niềm tin của các Nhà tuyển dụng dành cho ứng viên của trường, những tình cảm ấy sẽ luôn là động lực giúp cho công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển dụng của Nhà trường ngày càng phát triển, hiệu quả.

Trân trọng.

Tháng cao điểm thông tin tuyển dụng trực tuyến” được tổ chức từ ngày O1.O4 đến 3O.O4.2O18 tạo thành một đợt cao điểm giúp nhà tuyển dụng kết nối với nhà trường để tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp, đón đầu mùa tuyển dụng cho sinh viên sắp ra trường và cựu sinh viên, bên cạnh đó, nhiều việc làm part-time và internship cũng dành cho sinh viên OU.

Khai mạc: Hội thi Olympic Cơ học toàn quốc

 • Thời gian: 7h00 - 08h00 ngày 15/4/2018 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Hội trường (lầu 4) Cơ sở Nguyễn Kiệm.
 • Chi tiết: Vui lòng truy cập website olympic cơ học toàn quốc.

Chuyên đề: Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

 • Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 14/4/2018 (Thứ Bảy).
 • Địa điểm: Hội trường (lầu 4) Cơ sở Nguyễn Kiệm.
 • Báo cáo viên: ThS. Từ Minh Thiện - Phó Ban quản lý dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao.

Chuyên đề: Đặc điểm lập Dự án đầu tư - Kế hoạch kinh doanh và Dự án khởi nghiệp

 • Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 18/4/2018 (Thứ Tư).
 • Địa điểm: Hội trường (lầu 4) - Cơ sở Nguyễn Kiệm.
 • Báo cáo viên: TS. Đinh Thế Hiển - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife 

Tập đoàn FPT tuyển dụng trực tiếp tại OU:

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

20/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

21/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương

15/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

 

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

25/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

20/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Toàn quốc

30/04/2018

Hồ Chí Minh

15/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

20/04/2018

Hồ Chí Minh

05/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

20/04/2018

Hồ Chí Minh

15/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

14/04/2018

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Hồ Chí Minh

25/04/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

20/04/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

28/04/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

06/05/2018

Hồ Chí Minh

07/05/2018

Hồ Chí Minh

07/05/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Toàn quốc

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

15/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/06/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

14/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

20/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

10/05/2018

Hồ Chí Minh
Đồng Nai

30/04/2018

Hồ Chí Minh

13/04/2018

Hồ Chí Minh

13/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Bến Tre

15/04/2018

Bến Tre

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

15/04/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

31/05/2018

Hồ Chí Minh

30/04/2018

Hồ Chí Minh

30/05/2018

Tìm việc làm Bán hàng / Tiếp thị

Tìm việc làm Dịch vụ

Tìm việc làm Chăm sóc sức khỏe

Tìm việc làm Sản xuất

Tìm việc làm Hàng tiêu dùng

Tìm việc làm Máy tính / Công nghệ thông tin

Tìm việc làm Hành chánh / Nhân sự

Tìm việc làm Kế toán / Tài chính

Tìm việc làm Truyền thông / Media

Tìm việc làm Xây dựng

Tìm việc làm Kỹ thuật

Tìm việc làm Giáo dục / Đào tạo

Tìm việc làm Khoa học

Tìm việc làm Khách sạn / Du lịch

Tìm việc làm Nhóm ngành khác

VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ

VIỆC LÀM TẠI

Tìm việc làm
Kết nối với trường ĐH Mở TPHCM
Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn làm việc ở đâu?

 • Khu vực công.
 • Khu vực tư nhân.
 • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tự tạo doanh nghiệp.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.