Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Bản tin tuyển dụng việc làm Tuần thứ 26 - năm 2017

 

Quy trình tuyển dụng phổ biến hiện nay và những lời khuyên cho sinh viên
Mỗi Nhà tuyển dụng có những bước tuyển ứng viên khác nhau nhưng nhìn chung, dù có rút ngắn hay thêm bước thì chủ yếu gồm những bước cơ bản này....

Những kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc SV nên trang bị để học tập, làm việc hiệu quả
Hiện nay, khi yêu cầu công việc ngày một cao, đòi hỏi năng lực của ứng viên phải đáp ứng tốt nhất công việc và đem lại cho cơ quan, doanh nghiệp...

Rất nhiều vị trí tuyển dụng đang chờ bạn ứng tuyển
Mùa tuyển dụng rất lớn của doanh nghiệp, hãy nhanh chóng ứng tuyển để thành công ngay hôm hay.

Các hình thức nộp hồ sơ ứng tuyển phổ biến hiện nay
Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm gợi ý để sinh viên biết và thực hiện.

4 cách thúc đẩy sự đổi mới trong startup
Murray Newlands - doanh nhân, diễn giả, nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn, nhà sáng lập Công ty cung cấp công cụ xây dựng chatbot Chattypeople - cho...

Tuyển chọn Tình nguyện viên Hội chợ ITE HCMC 2017
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2017 (ITE HCMC) do Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với...

CHỨC DANH

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Bán Hàng Kinh Doanh

   

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Miền Đông

15/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Miền Đông

30/06/2017

Miền Đông

15/07/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

16/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Miền Đông

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

20/08/2017

BẤT ĐỘNG SẢN

   

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

20/08/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

BIÊN PHIÊN DỊCH

   

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – PHẦN CỨNG/MẠNG

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

01/07/2017

CNTT PHẦN MỀM

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

01/07/2017

CHỨNG KHOÁN

 

 

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

 

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Bình Dương

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 

 

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Miền Đông

30/06/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

DU LỊCH

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

GIÁO DỤC / ĐÀO TẠO

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

HÀNH CHÁNH THƯ KÝ

   

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

 

 

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

KHÁC

 

 

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Luật/Pháp lý

 

 

Hồ Chí Minh

01/07/2017

Hồ Chí Minh

01/07/2017

Ngân hàng

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

30/06/2017

Nhà hàng/Khách sạn

 

 

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Nhân sự

 

 

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Quản lý chất lượng QA/QC

 

 

Hồ Chí Minh
Bình Dương

15/07/2017

Bình Dương

30/06/2017

Hồ Chí Minh

01/07/2017

Quảng cáo/Đối ngoại/Truyền thông

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Miền Đông

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Tài chính/Đầu tư

Hà Nội
Hồ Chí Minh

16/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

30/06/2017

MỚI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

10/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh
Bình Dương

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hồ Chí Minh

15/07/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

16/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

01/07/2017

Hồ Chí Minh

01/07/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Bình Dương

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Miền Đông

30/06/2017

Miền Đông

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

20/08/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

TIẾP THỊ

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN

 

 

Hồ Chí Minh

30/06/2017

XÂY DỰNG

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Hồ Chí Minh

30/06/2017

Tìm việc làm
Kết nối với trường ĐH Mở TPHCM
Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn làm việc ở đâu?

  • Khu vực công.
  • Khu vực tư nhân.
  • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tự tạo doanh nghiệp.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.