Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

1. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Đảm nhận đào tạo trình độ Đại học cấp bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học với  các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành CNSH Y – Dược
 • Chuyên ngành CNSH Thực phẩm
 • Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp - Môi trường

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/cnsh

​Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

 

2. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đảm nhận đào tạo trình độ Đại học và cấp bằng Cử nhân các ngành sau:

 • Khoa học máy tính
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Công nghệ thông tin
 

​Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng truy cập Website: http://it.ou.edu.vn

 

3. KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Là khoa đào tạo chất lượng cao, đảm nhận đào tạo trình độ Đại học và cấp bằng Cử nhân, kỹ sư các ngành sau:

Cấp bằng cử nhân:

 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Luật Kinh tế
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Ngôn Ngữ Anh
 • Công nghệ Sinh học

Cấp bằng kỹ sư:

 • CNKT Công trình xây dựng

​Liên hệ: 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng truy cập Website: www.ou.edu.vn/dtdb

 

4. KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đảm nhận đào tạo Sau đại học, cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ:

Cấp bằng Thạc sĩ:

 • Kinh tế học
 • Quản trị Kinh doanh
 • Tài Chính ngân hàng
 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
 • Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 • Xã hội học
 • Luật Kinh tế
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ Sinh học

Cấp bằng Tiến sĩ:

 • Quản trị Kinh doanh
 • Kinh tế
 • Tài chính Ngân hàng
 • Xây dựng DD&CN
 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Và các chương trình liên kết với nước ngoài.

Liên hệ: Phòng 206 - 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. HCM 

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/sdh

 

5. KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Kế toán với các ngành:

 • Kế toán
 • Kiểm toán

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktkt

 

6. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Kinh tế, có 03 chuyên ngành:

    - ​Kinh tế học,

    - Kinh tế quốc tế,

    - Kinh tế đầu tư.

 • Quản trị Công

 

 

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktl

 

7. KHOA LUẬT

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Luật Kinh tế
 • Luật

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/ktl

 

8. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh với các chuyên ngành:

 • Kinh doanh quốc tế.
 • Quản trị Du lịch.
 • Quản trị Nhân lực.
 • Quản trị Marketing.

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/qtkd

 

9. KHOA NGOẠI NGỮ

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Ngành Ngôn ngữ Anh

        - Chuyên ngành PP Giảng dạy.

        - Chuyên ngành Biên Phiên dịch.

        - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

         - Chuyên ngành Biên Phiên dich

 • Ngành ngôn ngữ Nhật

         - Chuyên ngành Biên Phiên dịch

 

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/nn

 

10. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng với các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành Đầu tư tài chính
 • Chuyên ngành Ngân hàng thương mại
 • Chuyên ngành Tài chính công ty

 

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/tcnh

 

11. KHOA XÃ HỘI HỌC - CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐÔNG NAM Á

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân với các ngành:

 • Ngành Xã hội học
 • Ngành Công tác xã hội
 • Ngành Đông Nam Á học

 

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: http://www.ou.edu.vn/xhh

 

12. KHOA XÂY DỰNG

Đảm nhận đào tạo trình độ đại học và cấp bằng Cử nhân, Kỹ sư với các ngành:

 • Quản lý Xây dựng (Cấp bằng Cử nhân)
 • CNKT Công trình xây dựng (Cấp bằng Kỹ sư)

Liên hệ: 35-37 Hồ Hảo Hớn - Quận 1 - Tp.HCM

Chi tiết vui lòng xem tại website: www.ou.edu.vn/xdvd

Tìm việc làm
Kết nối với trường ĐH Mở TPHCM
Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn làm việc ở đâu?

 • Khu vực công.
 • Khu vực tư nhân.
 • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tự tạo doanh nghiệp.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.