Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Bản tin tuyển dụng việc làm tuần thứ 28 - năm 2017

 

LEADER TALK 'KẾT NỐI FPT – CHUYỂN CƠ HỘI THÀNH HIỆN THỰC'
Sáng 15/7/2017, Trường Đại học Mở Tp.HCM tổ chúc thành công chương trình hướng nghiệp "Kết nối FPT - chuyển cơ hội thành hiện thực" với sự tham gia...

Những kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc SV nên trang bị để học tập, làm việc hiệu quả
Hiện nay, khi yêu cầu công việc ngày một cao, đòi hỏi năng lực của ứng viên phải đáp ứng tốt nhất công việc và đem lại cho cơ quan, doanh nghiệp...

Rất nhiều vị trí tuyển dụng toàn thời gian, thực tập tốt nghiệp đang chờ bạn ứng tuyển
Mùa tuyển dụng rất lớn của doanh nghiệp, hãy nhanh chóng ứng tuyển để thành công ngay hôm hay.

93% sinh viên Đại học Mở Tp. HCM tốt nghiệp sau một năm ra trường có việc làm
Khảo sát 1114 sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2014 về việc làm của sinh viên Đại học Mở TP.HCM 

Chức danh

Nơi làm việc

Ngày Hết Hạn

Bán hàng/Kinh doanh

   

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

12/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Miền Đông

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

14/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

20/08/2017

Bất động sản

   

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

20/08/2017

Biên phiên dịch

   

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Tiền Giang

31/10/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

CNTT - Phần cứng/mạng

   

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Đồng Nai

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

27/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

CNTT Phần mềm

   

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Đồng Nai

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

27/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Chứng khoán

   

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Công nghệ sinh học

   

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Dich vụ khách hàng

   

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

12/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Giáo dục đào tạo

   

Hồ Chí Minh

30/08/2017

  • Hành chánh thư ký
   

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Kế toán/Kiểm toán

   

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Đồng Nai
Lâm Đồng

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

26/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/201

Khác

   

Hồ Chí Minh

21/07/2017

Mới tốt nghiệp/Thực tập

   

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

12/08/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Miền Đông

20/07/2017

Đồng Nai
Lâm Đồng

20/07/2017

Đồng Nai

20/07/2017

Hồ Chí Minh

21/07/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hồ Chí Minh

09/09/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

15/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/09/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Tiền Giang

31/10/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

27/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

14/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

20/08/2017

Ngân hàng

   

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Hà Nội
Hồ Chí Minh

31/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Nhà hàng/Khách sạn

   

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Quảng cáo/Đối ngoại/Truyền thông

   

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

30/08/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

30/07/2017

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Thư viện

   

Hồ Chí Minh

31/07/2017

Tiếp Thị

   

Hồ Chí Minh

20/07/2017

Hồ Chí Minh

10/08/2017

Tư vấn

   

Hồ Chí Minh

31/07/2017

 

Tìm việc làm
Kết nối với trường ĐH Mở TPHCM
Thăm dò ý kiến

Bạn mong muốn làm việc ở đâu?

  • Khu vực công.
  • Khu vực tư nhân.
  • Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tự tạo doanh nghiệp.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.